George Washington

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Gièu-dê Huà-sêng-dáung dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
George Washington.
George Washington

George Washington (1732 nièng 2 nguŏk 4 hô̤ – 1799 nièng 12 nguŏk 14 hô̤) sê Mī-lé-giĕng Hăk-cé̤ṳng-guók dê 1 gì Cūng-tūng. 1776 nièng 7 nguŏk 4 hô̤, ĭ gâe̤ng 13 ciáh sĭk-mìng-dê siŏng-buó dŭk-lĭk; 1783 nièng, dŭk-lĭk ciêng-cĕng giék-sók.

George Washington
mò̤
nguòng-ĭng: guók-gă gióng-lĭk
Mī-guók cūng-tūng
1789 nièng - 1797 nièng
â siŏh êng:
John Adams