George Washington

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Gièu-dê Huà-sêng-dáung dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
George Washington.
George Washington

George Washington (1732 n. 2 ng. 4 h. - 1799 n. 12 ng. 14 h.) sê Mī-lé-giĕng Hăk-cé̤ṳng-guók dê 1 gì Cūng-tūng. 1776 nièng 7 nguŏk 4 hô̤, ĭ gâe̤ng 13 ciáh sĭk-mìng-dê siŏng-buó dŭk-lĭk; 1783 nièng, dŭk-lĭk ciêng-cĕng giék-sók.