跳至內容

Nìng-hâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Nìng-hâ Huòi-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ dêng-hióng lì gì)
Nìng-hâ Huòi-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆
宁夏回族自治区
—  Cê̤ṳ-dê-kṳ̆  —
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 宁夏回族自治区
 - Pĭng-ĭng Níngxià Huízú Zìzhìqū
 - Gāng-chĭng (Níng)
Nìng-hâ gì sū-câi gì ôi-dé
Nìng-hâ gì sū-câi gì ôi-dé
Nìng-hâ gì sū-câi
Siū-hū Ngṳ̀ng-chiŏng
Guāng-hăk 5 ciáh dê-ngék-chê, 21 ciáh gâing, 219 ciáh déng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 66,399.73 km2
Hāi-băk (có̤i gèng) 3,556 m
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 6,301,350 nè̤ng
 - Mĭk-dô 89.1/km2
 - Gū-gié (31 December 2014) 6,620,000
Ìng-kēu tūng-gié
 - Mìng-cŭk Háng-cŭk: 62%
Huòi-cŭk: 38%
 - Ngṳ̄-ngiòng Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ
Uōng-câng http://www.nx.gov.cn/ywb

Nìng-hâ Huòi-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆(寧夏回族自治區) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-kṳ̆.

Hèng-céng dăng-ôi

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]