Sák Déng-bĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sák Déng-bĭng
Chók-sié

1859 nièng 3 nguŏk 30 hô̤ Edit this on Wikidata

Hók-ciŭ Edit this on Wikidata
Guó-sié

1952 nièng 4 nguŏk 10 hô̤ Edit this on Wikidata (93 huói)

Hók-ciŭ Edit this on Wikidata
guók-cĭk Chĭng-dièu, Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Edit this on Wikidata
Mū-hâu Royal Naval College Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă Edit this on Wikidata
Céng-dōng 皖系 Edit this on Wikidata
Giāng 薩福均 Edit this on Wikidata
Gă-cŭk 雁門薩氏 Edit this on Wikidata

Sák Déng-bĭng (薩鎮冰, 1859 nièng 3 nguŏk 30 hô̤ – 1952 nièng 4 nguŏk 10 hô̤), cê Tīng-mìng (鼎銘), Hók-gióng Hók-ciŭ-nè̤ng, chók-miàng gì Hāi-gŭng cióng-liāng. Sák Déng-bĭng gì gă-cŭk sê Nguòng-dièu chiĕng-gṳ̆ Hók-ciŭ gì Mùng-gū-cŭk.

Sĕng-bìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sák Déng-bĭng siŏh-sié-nè̤ng gĭng-lĭk Chĭng-dièu, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók săng duâi sì-dâi, céng-giéng Dṳ̆ng-guók gê̤ṳng-dâi lĭk-sṳ̄ gì huák-diēng.

Chĭng-dièu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sák Déng-bĭng cê̤ṳ-sá̤ gă-gīng bìng-hàng, kṳ̀ng tĕ̤k-cṳ̆. 11 huói kō̤ diē Mā-muōi Sùng-céng Hŏk-dòng (馬尾船政學堂). 1872 nièng, iù Sùng-céng Hŏk-dòng bék-ngiĕk, hŭng-puói diŏh "Iòng-ū" (揚武) liêng-sĭk-giéng sĭk-sĭk. 1976 nièng, có̤ ùi Sùng-céng Hŏk-dòng tàu piĕ liù-hŏk-sĕng chók-guók, gáu Ĭng-guók Gáh-lìng-ŭi-dé Huòng-gă Hāi-gŭng Hŏk-iêng (Ĭng-ùng: Royal Naval College, Greenwich) hŏk-sĭk, 1880 nièng 4 nguŏk duōng Dṳ̆ng-guók.

Gák-ngū Céng-cĭng gĭ-găng (1894 nieng), Sák Déng-bĭng chăng-gă Ŭi-hāi-ôi gē̤ng-kāu gì bō̤-ôi-ciéng, dái-liāng cūi-gŭng giĕng-siū Làu-gŭng-dō̤ Páu-dài (劉公島炮臺), ĭng-ṳ̄ng káung dĭk. 1900 nièng Ngiê-huò-tuàng kī-ngiê, ĭ hiĕk-cô huòng-siū dĕ̤ng-nàng gáuk sēng. 1911 nièng Sĭng-hâi Gáik-mêng gì-găng, Sák Déng-bĭng tuák-liê Chĭng-dièu, chăng-gă gáik-mêng.

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

1916 nièng, Là̤ Nguòng-hùng (黎元洪) êng Dâi Cūng-tūng, Sák Déng-bĭng Hāi-gŭng Cūng Sĭ-lêng, Hāi-gŭng Cūng-diōng. 1918 nièng Hùng Guók-ciŏng (馮國璋) có̤ Dâi Cūng-tūng, ĭ êng Hāi-gŭng Cūng-diōng, giĕng êng Guók-ô-iêng Cūng-lī. 1921 nièng, ĭ sṳ̀ lâi Hāi-gŭng Cūng-diōng cék-ô, duōng gáu Hók-gióng-sēng. 1922 nièng 10 nguŏk 5 hô̤, Mìng-guók Céng-hū mêng ĭ có̤ Hók-gióng Sēng-diōng.

1933 nièng, Sĕk-gāu-lô-gŭng huák-dông Mìng-biéng, Sák Déng-bĭng gŭng-kăi ciĕ-tì Sĕk-gāu-lô-gŭng káung-Nĭk-huāng-Ciōng gì ngiê-gṳ̄, dăng-êng Dṳ̆ng-huà Gê̤ṳng-huò-guók Hók-gióng-sēng Ìng-mìng Céng-hū Cuō-sĭk.

1949 nièng 8 nguŏk, Gāi-huóng-gŭng diē Hók-ciŭ. Sák Déng-bĭng sṳ̀ lâi Ciōng Gái-sĭk kuóng ĭ kó̤ Dài-uăng gì iĕu-chiāng, làu diŏh Hók-ciŭ, huák ùng-ciŏng ciĕ-tì Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng.

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gióng-guók ī-hâiu, Sák Déng-bĭng êng dâ̤ ék gái Cuòng-guók Céng-hiĕk Ūi-uòng, Dṳ̆ng-iŏng Ìng-mìng Céng-hū Gáik-mêng Gŭng-sê̤ṳ Ūi-uòng-huôi Ūi-uòng, Dṳ̆ng-iŏng Ìng-mìng Céng-hū Huà-gièu Sê̤ṳ-ô Ūi-uòng-huôi Ūi-uòng, Hók-gióng-sēng Ìng-mìng Céng-hū Ūi-uòng-huôi Ūi-uòng. 1952 nièng guó sié, hiōng-sêu 94 huói.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]