Bō̤-bìng-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bō̤-bìng-cô̤

Bō̤-bìng-cô̤ iâ hô̤ lā̤ Cūi-bìng-cô̤ (水瓶座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Săng-iòng-cô̤ gâe̤ng Sĕ̤ng-ngṳ̀-cô̤ cĭ-găng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]