Mò̤-giék-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mò̤-giék-cô̤

Mò̤-giék-cô̤ (摩羯座, 魔羯座), iâ hô̤ lā̤ Săng-iòng-cô̤ (山羊座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Siâ-chiū-cô̤ gâe̤ng Cūi-bìng-cô̤ cĭ-găng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]