Sĕ̤ng-cṳ̄-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sĕ̤ng-cṳ̄-cô̤

Sĕ̤ng-cṳ̄-cô̤ iâ hô̤ lā̤ Sĕ̤ng-sĕng-cô̤ (雙生座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Gĭng-ngù-cô̤ gâe̤ng Chiĕk-giāng-cô̤ cĭ-găng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]