跳至內容

Gái-săng Dé̤ṳk-lāng câng

Cô̤-biĕu: 25°59′48.52″N 119°18′56.88″E / 25.9968111°N 119.3158000°E / 25.9968111; 119.3158000
Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gái-săng Dé̤ṳk-lāng

盖山竹榄
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 25°59′48.52″N 119°18′56.88″E / 25.9968111°N 119.3158000°E / 25.9968111; 119.3158000
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  5 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2022 nièng 4 nguŏk 29 hô̤​ (2 nièng ī-sèng)​ (2022-04-29)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Ngù-săng 5 hô̤ siáng Ngiê-sê̤ṳ

Gái-săng Dé̤ṳk-lāng câng (蓋山竹欖站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 5 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Gái-săng-déng (蓋山鎮) gì Dé̤ṳk-lāng. Gái-săng Dé̤ṳk-lāng câng găk 2022 nièng 4 nguŏk 29 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.