跳至內容

Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng

福州火车南站
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 25°59′17.4581″N 119°23′1.7275″E / 25.988182806°N 119.383813194°E / 25.988182806; 119.383813194Cô̤-biĕu: 25°59′17.4581″N 119°23′1.7275″E / 25.988182806°N 119.383813194°E / 25.988182806; 119.383813194
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
 5 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng  1 hô̤ siáng: 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤​ (8 nièng ī-sèng)​ (2016-05-18)
 5 hô̤ siáng: 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤​ (8 ā-nguŏk-nĭk ī-sèng)​ (2023-08-27)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Lù-lòi 1 hô̤ siáng Ăng-bìng
Lṳ̀ng-gĕ̤ng 5 hô̤ siáng Muōi-câng

Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng (福州火車南站站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng gâe̤ng 5 hô̤ siáng gì cṳ̆ng-diēng-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ gì guók-tiék (國鐵) Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng gì â-dā̤. Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.