Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng

Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng (福州火車南站站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ī-hâiu iâ sê 5 hô̤ siáng gì cṳ̆ng-diēng-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ gì guók-tiék (國鐵) Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng gì â-dā̤. Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.