跳至內容

Chŏng-săng

Cô̤-biĕu: 26°03′18″N 119°18′58″E / 26.05500°N 119.31611°E / 26.05500; 119.31611
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chŏng-săng-kṳ̆
仓山区
—  Kṳ̆  —
Chŏng-săng
Chŏng-săng
Chŏng-săng-kṳ̆ găk Hók-gióng
Chŏng-săng-kṳ̆
Chŏng-săng-kṳ̆
Chŏng-săng găk Hók-gióng
Cô̤-biĕu: 26°03′18″N 119°18′58″E / 26.05500°N 119.31611°E / 26.05500; 119.31611
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Hók-gióng
Dê-ngék-chê Hók-ciŭ
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 139 km2
Iù-céng piĕng-mā 350007
Diêng-uâ kṳ̆-mā 0591
Uōng-câng cs.fuzhou.gov.cn

Chŏng-săng-kṳ̆ (倉山區) sê Hók-ciŭ-chê gì siŏh ciáh kṳ̆. Dŏng-ciŭ-dô̤ (中洲島) dó̤i-méng ô Dìng-săng (藤山, iâ hô̤ lā̤ Iĕng-dài-săng), gô-dā̤ hô̤ lā̤ „Chŏng-săng“, sê sṳ̆k Chŏng-săng-kṳ̆ guāng gì. Chŏng-săng-kṳ̆ ciā miàng-cê iâ sê téng cŭ-uái lì gì.

Chŏng-săng-kṳ̆ gô-dā̤ sê să̤-huŏng liāng-sê̤ṳ-guāng gì dê-huŏng, ô iā sâ̤ huăng-giāng lì cŭ-uái dêu, gó-chṳ̄ ô iā sâ̤ să̤-iòng gì gū-cék gâe̤ng gáu-dòng.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chŏng-săng-kṳ̆ â-dā̤ ô 8 ciáh gă̤-dô̤ gâe̤ng 5 ciáh déng:

 • Chŏng-sèng gă̤-dô̤ (倉前街道)
 • Dĕ̤ng-sĭng gă̤-dô̤ (東升街道)
 • Dó̤i-hù gă̤-dô̤ (對湖街道)
 • Gĭng-săng gă̤-dô̤ (金山街道)
 • Lìng-gĕ̤ng gă̤-dô̤ (臨江街道)
 • Săng-chă-gă̤ gă̤-dô̤ (三叉街街道)
 • Siông-dô gă̤-dô̤ (上渡街道)
 • Hâ-dô gă̤-dô̤ (下渡街道)
 • Chŏng-săng-déng (倉山鎮)
 • Siàng-muòng-déng (城門鎮)
 • Gái-săng-déng (蓋山鎮)
 • Gióng-sĭng-déng (建新鎮)
 • Lòi-ciŭ-déng (螺洲鎮)