Ngiê-sê̤ṳ câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ngiê-sê̤ṳ

义序
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 25°59′23.71″N 119°19′21.76″E / 25.9899194°N 119.3227111°E / 25.9899194; 119.3227111Cô̤-biĕu: 25°59′23.71″N 119°19′21.76″E / 25.9899194°N 119.3227111°E / 25.9899194; 119.3227111
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  5 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2022 nièng 4 nguŏk 29 hô̤​ (18 ā-nguŏk-nĭk ī-sèng)​ (2022-04-29)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Gái-săng Dé̤ṳk-lāng 5 hô̤ siáng Dá̤-hŭng-gĕ̤ng

Ngiê-sê̤ṳ câng (義序站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 5 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Gái-săng-déng (蓋山鎮) gì Ngiê-sê̤ṳ. Ngiê-sê̤ṳ câng găk 2022 nièng 4 nguŏk 29 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.