Lè̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Lè̤
Lè̤ lā̤ siăh chāu
bō̤-hô câung-huóng
 gă-iōng-huá
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Perissodactyla
kuŏ: Equidae
sṳ̆k: Equus
ā-sṳ̆k: Asinus
cṳ̄ng: E. africanus
ā-cṳ̄ng E. a. asinus
Hŏk-miàng
Equus africanus asinus
Linnaeus, 1758

Lè̤ (驢) sê siŏh cṳ̄ng tàu-săng, sṳ̆k diŏh gì chĭng-chék. Lè̤ bī nâung, dáng-sê ngê bī mā dòng, muōi chiông ngù, ngàng-sáik ék-buăng có̤ huŏi-huŏi-nuóh. Ìng-lôi iōng lè̤ gì lĭk-sṳ̄ bī mā dōi, gáu gĭng-dáng dêu, duâi-buô-hông lè̤ ī-gĭng sê gă-iōng gì, iā-lè̤ nâ hŭng-buó diŏh Hĭ-ciŭ gâe̤ng Dṳ̆ng-guók să̤-báe̤k-buô.

Lè̤ gì ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭng-giŏng Ùi-ngū-ī-cŭk gì duòng-suók ìng-ŭk Ă-huàng-tì

Lè̤ găk ìng-lôi lĭk-sṳ̄, sìng-uâ duòng-suók gâe̤ng ùng-hŏk cáuk-pīng diē-lié sèu-sèu chók-hiêng. Hók-ĭng-cṳ̆ gé-cái, Ià-sŭ cêu sê kiè lā̤ siŏh tàu lè̤ giàng diē Ià-lô-sák-lēng gì. Dṳ̆ng-guók Ùi-ngū-ī-cŭk duòng-suók gì dé-hiê ìng-ŭk Ă-huàng-tì iâ sê kiè siŏh tàu lè̤. Să-sê̤ṳ-bī-āhié-kiŏk «Dṳ̆ng-hâ Iâ cĭ Máe̤ng» (A Midsummer Night's Dream) dṳ̆ng, ô siŏh ciáh nè̤ng gì tàu biéng có̤ lè̤ tàu. Găk «Dòng Gì-hŏ̤-dáik» (Don Quixote) diē-sié, Săng-chó̤ Păng-sák (Sancho Panza) iâ sê kiè siŏh tàu lè̤.

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Lè̤

Wikispecies
Wikispecies
Wikispecies ô guăng-ṳ̀
Lè̤ gì cṳ̆-lâiu.