模板:Hĭ-ciŭ guók-gă Háng-cê biēu-gé liĕk-biēu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

|- | Algeria || -- || 阿尔及利亚 || || 阿爾及利亞 || || 阿爾及、亜爾及、阿爾及利亜、阿勒支利亜、亜爾斉阿、阿爾日利、亜爾日爾、亜爾及耳、阿留世里屋 || |- | Angola || -- || 安哥拉 || || 安哥拉 || || 安哥拉、安加拉、安倔羅、諳古拉、諳喀剌、昂疴拉 || |- | Uganda || -- || 乌干达 || || 烏干達 || || 烏干達、烏敢大、烏岡太、宇岸陀 || |- | Ăi-gĭk || 埃及[1] || 埃及 || || 埃及 || || 埃及、埃及多、阨入多、厄日多、阨日多、阨日布土、厄日度、伊及、衛士府都、黒入多、麦西、衣接 || 埃、阨 |- | Ethiopia || -- || 埃塞俄比亚 || || 衣索比亞 || || 越智阿皮亜、越日於比亜、埃提阿百、埃西阿比亜、埃塞俄比亜、以剔阿比亜、越尾比亜、越尾比屋、以日阿伯唖、以日阿伯亜、哀提伯 || |- | Eritrea || -- || 厄立特里亚 || || 厄利垂亞 || || 厄利垂亜、厄立特利亜、以勒得里亜 || |- | Ghana || -- || 加纳 || || 迦納 || || 加納 || |- | Cabo Verde || -- || 佛得角 || || 維德角 || || 佛得角、開普威得、輪留田、辺瑠出角 || |- | Gabon || -- || 加蓬 || || 加彭 || || 加蓬、哥邦、嘎笨 || |- | Cameroon || -- || 喀麦隆 || || 喀麥隆 || || 喀麦隆、加馬倫、夏麦論 || |- | Gambia || -- || 冈比亚 || || 甘比亞 || || 岡比亜、干比亜 || |- | Guinea || -- || 几内亚 || || 幾內亞 || || 幾内亜、幾尼亜、偽匿亜、入匿亜、為匿亜、基尼、銀名 || |- | Guinea-Bissau || -- || 几内亚比绍 || || 幾內亞比索 || || 幾内亜比紹、幾内亜美須 || |- | Kenya || -- || 肯尼亚 || || 肯亞 || || 肯尼亜、革尼亜、怯尼亜、給尼亜 || |- | Côte d'Ivoire || -- || 科特迪瓦 || || 象牙海岸 || || 象牙海岸、象牙汀、象牙浜、科特迪瓦 || |- | Comoros || -- || 科摩罗 || || 葛摩 || || 科摩羅、哥摩羅、哥麻羅、革摩羅、可摩洛、哥摩呂 || |- | Congo Gê̤ṳng-huò-guók || --共和國 || 刚果共和国 || 刚果(布) || 剛果共和國、剛果 || 剛果 || 公果、公額、工鄂、公我、広哥、康固、剛果 || |- | Congo Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók || --民主共和國 || 刚果民主共和国 || 刚果(金) || 剛果民主共和國 || 民主剛果 || 公果、公額、工鄂、公我、広哥、康固、剛果 || |- | São Tomé gâe̤ng Príncipe || -- || 圣多美和普林西比 || || 聖多美普林西比 || || 聖多美・普林西比 || |- | Zambia || -- || 赞比亚 || || 尚比亞 || || 山美亜 || |- | Sierra Leone || -- || 塞拉利昂 || || 獅子山 || || 塞拉勒窩内、塞拉利昂、塞拉略尼、比拉雷俄内、志留良礼恩、志留良々恩、塞拉略恩 || |- | Djibouti || -- || 吉布提 || || 吉布地 || || 吉布提、吉武地 || |- | Zimbabwe || -- || 津巴布韦 || || 辛巴威 || || 津巴布韋、辛巴威 || |- | Sudan || -- || 苏丹 || || 蘇丹 || || 蘇丹、蘇旦、宗段 || |- | Eswatini || -- || 斯威士兰 || || 史瓦帝尼、史瓦濟蘭 || || 斯威士蘭 || |- | Seychelles || -- || 塞舌尔 || || 塞席爾 || || 塞設勒、塞舌耳、設遮爾、西士爾 || |- | Chiáh-dô̤ Guinea || 赤道-- || 赤道几内亚 || || 赤道幾內亞 || || 赤道幾内亜 || |- | Senegal || -- || 塞内加尔 || || 塞內加爾 || || 塞内加爾、塞尼加爾、塞丙牙、塞内牙、設捏哈、森伊嘎勒 || |- | Somalia || -- || 索马里 || || 索馬利亞 || || 索謀利、索馬里、楚森 || |- | Tanzania || -- || 坦桑尼亚 || || 坦尚尼亞 || || 坦桑尼亜 || |- | Chad || -- || 乍得 || || 查德 || || 差徳、乍得、乍特、在得、茶都 || |- | Dṳ̆ng-hĭ Gê̤ṳng-huò-guók || 中非共和國 || 中非共和国 || 中非 || 中非共和國、中非 || 中非 || 中央阿弗利加 || |- | Tunisia || -- || 突尼斯 || || 突尼西亞 || || 突尼斯、土尼斯、都尼斯 || |- | Togo || -- || 多哥 || || 多哥 || || 多哥 || |- | Nigeria || -- || 尼日利亚 || || 奈及利亞 || || 尼日利亜 || |- | Namibia || -- || 纳米比亚 || || 納米比亞 || || 納米比亜 || |- | Niger || -- || 尼日尔 || || 尼日 || || 尼日爾、奈遮、尼若、那以加爾 || |- | Burkina Faso || -- || 布基纳法索 || || 布吉納法索 || || 布基納法索 || |- | Burundi || -- || 布隆迪 || || 蒲隆地 || || 布隆迪 || |- | Benin || -- || 贝宁 || || 貝南 || || 貝南、別寧、比寧、伯甯 || |- | Botswana || -- || 博茨瓦纳 || || 波札那 || || 博茨瓦納、伯楚阿那、貝専納 || |- | Madagascar || -- || 马达加斯加 || || 馬達加斯加 || || 馬達加斯加、馬達加斯加耳、馬達加斯加爾、麻打曷失曷、麻打葛私加児、麻打葛矢曷爾、麻打葛所葛爾、麻太加須曷爾、瑪達嘎斯嘎、馬太加須、麻田糟軽、馬特加斯格、馬太加斯加爾 || |- | Malawi || -- || 马拉维 || || 馬拉威 || || 馬拉維、尼亜薩蘭 || |- | Mali || -- || 马里 || || 馬利 || || 麻里、馬里 || |- | Nàng-hĭ || 南非 || 南非 || || 南非共和國、南非 || 南非 || 南非、南阿弗利加 || 南阿 |- | Nàng Sudan || 南-- || 南苏丹 || || 南蘇丹 || || 南蘇丹 || |- | Mozambique || -- || 莫桑比克 || || 莫三比克 || || 莫三鼻給、莫三非給、莫三鼻、摩散比革、摩賛俾克、模賛皮、門沙皮刻、茂山比丘 || |- | Mauritius || -- || 毛里求斯 || || 模里西斯 || || 毛里西亜、毛利西亜、毛里西、毛里求斯 || |- | Mauritania || -- || 毛里塔尼亚 || || 茅利塔尼亞 || || 毛里塔尼亜、摩里得尼亜 || |- | Morocco || -- || 摩洛哥 || || 摩洛哥 || || 摩洛哥、摩羅哥、摩勒哥、馬邏哥、馬邏可、莫羅格、馬羅哥、摩倫哥、莫羅哥、茂禄子、麻洛哥 || |- | Lṳ̄-bī-ā[2] || 呂彼亞[3] || 利比亚 || || 利比亞 || || 利比亜、利未亜 || |- | Liberia || -- || 利比里亚 || || 賴比瑞亞 || || 里卑利亜、里卑里亜、里比利亜、利比里亜、利比利亜、理皮利亜、来比利亜、拉比里阿、理部利屋、理辺利屋、里比利 || |- | Rwanda || -- || 卢旺达 || || 盧安達 || || 盧旺達、魯安達 || |- | Lesotho || -- || 莱索托 || || 賴索托 || || 莱索托、礼素戸、巴蘇陀蘭 ||

  1. Maclay, Baldwin & Leger 1929, p. 7.
  2. Ī-să̤-giék 30:5//SÉNG GĬNG SĬNG GÔ IÓK CIÒNG CṲ̆. "Gū-sĭk, Lṳ̄-bī-ā, Lṳ̄-dī-ā, gâe̤ng hông-căk gì báh-sáng, lièng Gū-bă nè̤ng, ī-gĭk sū mèng-iók gáuk guók gì nè̤ng, dŭ dék-dék gâe̤ng Aĭ-gĭk nè̤ng sêu dŏ̤ tài." 
  3. 以西結 30:5//福州土腔新舊約全書. "古實、呂彼亞、呂氐亞共混雜其百姓、連古巴𠆧、以及所盟約各國其𠆧、都的的共埃及𠆧受刀刣。"