Sierra Leone

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sierra Leone Gê̤ṳng-huò-guók
Republic of Sierra Leone
Sierra Leone gì
guók-gì
Sierra Leone guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Unity, Freedom, Justice
"tuàng-giék, cê̤ṳ-iù, céng-ngiê"
Guók-gŏ̤: High We Exalt Thee, Realm of the Free
"Nē̤ng-gă cáng-iòng nṳ̄, cê̤ṳ-iù gì guók"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Freetown
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng Krio-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Julius Maada Bio
• hó-cūng-tūng
Mohamed Juldeh Jalloh
• cūng-lī
Jacob Jusu Saffa
• Ngiê-huôi ngiê-diōng
Abass Chernor Bundu
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
71,740 km2 (27,700 sq mi) (dâ̤ 117 miàng)
• cūi-mĭk (%)
1.1
Ìng-kēu
• 2015 nièng gū-gié
8,059,155 (dâ̤ 102 miàng)
• Mĭk-dô̤
112/km2 (290.1/sq mi) (dâ̤ 114 miàng)
GDP (PPP) 2018 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$12.177 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$1,608
GDP (mìng-ngiê) 2018 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$3.824 sĕk-é (dâ̤ 155 miàng)
• Bìng-gĭng
$505
Gini (2018 nièng) 35.7
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.452
dă̤ · dâ̤ 182 miàng
Huó-bê Sierra Leone leone (SLL)
Sì-kṳ̆ UTC (GMT)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +232
ISO 3166 dâi-hô̤ SL
Uōng-mĭk sáuk-siā .sl

Sierra LeoneHĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă.