Congo Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Congo Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók

Congo Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guókHĭ-ciŭ dṳ̆ng-buô gì siŏh ciáh guók-gă. Ciā guók-gă diŏh 1971 nièng gáu 1997 nièng cĭ găng hô̤ lā̤ Zaire.