Mozambique

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
República de Moçambique
Mozambique Gê̤ṳng-huò-guók
Mozambique Gê̤ṳng-huò-guók gì
Mozambique Gê̤ṳng-huò-guók hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Mozambique Gê̤ṳng-huò-guók ê só͘-chāi.
Siū-dŭ Maputo

MozambiqueHĭ-ciŭ dĕ̤ng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.