Liberia

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Liberia Gê̤ṳng-huò-guók
Republic of Liberia
Liberia gì
guók-gì
Liberia guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: The Love of Liberty Brought Us Here
"Cê̤ṳ-iù gì ái ciŏng nē̤ng-gă dái gáu cŭ-nē̤"
Guók-gŏ̤: All Hail, Liberia, Hail!
"Uâng-suói, Liberia, Uâng-suói!"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Monrovia
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
George Weah
• hó-cūng-tūng
Jewel Taylor
• Cé̤ṳng-ngiê-iêng ngiê-diōng
Bhofal Chambers
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng
Francis Korkpor
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Chăng-ngiê-iêng
Cé̤ṳng-ngiê-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
111,369 km2 (43,000 sq mi) (dâ̤ 102 miàng)
• cūi-mĭk (%)
13.514
Ìng-kēu
• 2021 nièng gū-gié
5,214,030 (dâ̤ 123 miàng)
• 2008 nièng puō-că
3,476,608
• Mĭk-dô̤
40.43/km2 (104.7/sq mi) (dâ̤ 180 miàng)
GDP (PPP) 2019 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$6.468 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$1,413
GDP (mìng-ngiê) 2019 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$3.221 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$704
Gini (2016 nièng) 35.3
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.480
dă̤ · dâ̤ 175 miàng
Huó-bê Liberia dollar (LRD)
Sì-kṳ̆ UTC (GMT)
Sì-găng gáik-sék mm/dd/yyyy
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +231
ISO 3166 dâi-hô̤ LR
Uōng-mĭk sáuk-siā .lr

LiberiaHĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă.