Rwanda

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Republic of Rwanda

Repubulika y'u Rwanda
République du Rwanda


Rwanda Gê̤ṳng-huò-guók
Rwanda Gê̤ṳng-huò-guók gì
Rwanda Gê̤ṳng-huò-guók hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Rwanda Gê̤ṳng-huò-guók ê só͘-chāi.
Siū-dŭ Kigali

RwandaHĭ-ciŭ dĕ̤ng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.