Eritrea

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Eritrea Guók
ሃገረ ኤርትራ
دولة إرتريا
State of Eritrea
Eritrea gì
guók-gì
Eritrea guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: ኤርትራ ኤርትራ ኤርትራ
"Eritrea, Eritrea, Eritrea"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Asmara
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng mò̤
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng Tigrinya-ngṳ̄, Beja-ngṳ̄, Tigre-ngṳ̄, Kunama-ngṳ̄, Saho-ngṳ̄, Bilen-ngṳ̄, Nara-ngṳ̄, Afar-ngṳ̄, É-dâi-lé-ngṳ̄
Gĕ̤ng-cáuk ngṳ̄-ngiòng Tigrinya-ngṳ̄, Ā-lá-báik-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ék-dōng iŭ-sié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Isaias Afwerki
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-mìng Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
117,600 km2 (45,400 sq mi) (dâ̤ 99 miàng)
• cūi-mĭk (%)
0.14
Ìng-kēu
• Gū-gié
3.6~6.7 báh-uâng
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$6.88 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$1,910
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$2.25 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$626
HDI (2019 nièng) Increase 0.459
dă̤ · dâ̤ 180 miàng
Huó-bê Eritrea nakfa (ERN)
Sì-kṳ̆ UTC+3 (EAT)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +291
ISO 3166 dâi-hô̤ ER
Uōng-mĭk sáuk-siā .er

EritreaHĭ-ciŭ dĕ̤ng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.