São Tomé gâe̤ng Príncipe

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
São Tomé gâe̤ng Príncipe Gê̤ṳng-huò-guók
República Democrática de São Tomé e Príncipe
São Tomé gâe̤ng Príncipe gì
guók-gì
São Tomé gâe̤ng Príncipe guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Unidade, Disciplina, Trabalho
"tuàng-giék, gī-lŭk, lò̤-dông"
Guók-gŏ̤: Independência total
"Uòng-ciòng dŭk-lĭk"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
São Tomé
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄
Sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng Forro-ngṳ̄, Angolar-ngṳ̄, Príncipe-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, buáng-cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Carlos Vila Nova
• hó-cūng-tūng
Jorge Bom Jesus
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-mìng Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
1,001 km2 (386 sq mi) (dâ̤ 171 miàng)
Ìng-kēu
• 2018 nièng gū-gié
211,028 (dâ̤ 186 miàng)
• 2012 nièng puō-că
178,739
• Mĭk-dô̤
199.7/km2 (517.2/sq mi) (dâ̤ 69 miàng)
GDP (PPP) 2017 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$685 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$3,220
GDP (mìng-ngiê) 2017 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$355 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$1,668
Gini (2017 nièng) Negative increase 56.3
gŏ̤
HDI (2019 nièng) Increase 0.625
dṳ̆ng · dâ̤ 135 miàng
Huó-bê São Tomé gâe̤ng Príncipe dobra (STN)
Sì-kṳ̆ UTC (GMT)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +239
ISO 3166 dâi-hô̤ ST
Uōng-mĭk sáuk-siā .st

São Tomé gâe̤ng Príncipe (Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄: São Tomé e Príncipe) sê Hĭ-ciŭ dṳ̆ng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.