Guinea-Bissau

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guinea-Bissau Gê̤ṳng-huò-guók
República da Guiné-Bissau
Guinea-Bissau gì
guók-gì
Guinea-Bissau guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Unidade, Luta, Progresso
"tuàng-giék, hóng-dáiu, céng-buô"
Guók-gŏ̤: Esta É a Nossa Pátria Bem Amada
"Cuòi sê nē̤ng-gă có̤i ái gì cū-guók"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Bissau
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, buáng-cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Umaro Sissoco Embaló
• cūng-lī
Geraldo Martins
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ciòng-guók Ìng-mìng Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
36,125 km2 (13,948 sq mi) (dâ̤ 134 miàng)
• cūi-mĭk (%)
22.4
Ìng-kēu
• 2018 nièng gū-gié
1,726,000 (dâ̤ 148 miàng)
• Mĭk-dô̤
46.9/km2 (121.5/sq mi) (dâ̤ 154 miàng)
GDP (PPP) 2018 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$3.391 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$1,951
GDP (mìng-ngiê) 2018 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$1.480 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$851
Gini (2010 nièng) Negative increase 50.7
gŏ̤
HDI (2019 nièng) Increase 0.480
dă̤ · dâ̤ 175 miàng
Huó-bê Să̤-hĭ CFA franc (XOF)
Sì-kṳ̆ UTC (GMT)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +245
ISO 3166 dâi-hô̤ GW
Uōng-mĭk sáuk-siā .gw

Guinea-BissauHĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă.