「Mìng-nàng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
~ (機器人 新增: simple:Min Nan
 
==Dê-lī hŭng-buó==
Mìng-nàng-ngṳ̄ hŭng-buó diŏh [[Mìng-nàng]] gì Ciòng-ciŭ, Â-muòng gâe̤ng Ciŏng-ciŭ, [[Dài-uàng]] duâi buô-hông dê-kṳ̆, [[Guōng-dĕ̤ng]] dĕ̤ng-buô gì [[Dièu-ciŭ|Dièu]]-[[Sáng-tàu|Sáng]] dê-kṳ̆ gâe̤ng [[Lòi-ciŭ buáng-dō̤]] ([[Dièu-ciŭ-uâ]]), [[Hāi-nàng|Hāi-nàng-dō̤]], [[Mìng-să̤]] gì [[Lṳ̀ng-ngàng]] chê-kṳ̆ gâe̤ng [[Ciŏng-bìng]], [[Mìng-dĕ̤ng]] gì [[Hók-dīng]], [[Ciék-gŏng]] nàng buô [[Chŏng-nàng]], [[Bìng-iòng]], [[Dông-tàu]] dê-kṳ̆, lièng [[Nàng-iòng]] gì [[Huà-ìng]] iè-mìng siâ-kṳ̆.
 
==Lò̤-mā-huá==

Dô̤-hòng chái-dăng