分類:Hók-gióng

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù 分類:Mìng-cṳ̆ dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Hók-gióng â-dā̤ ék-chiék dŭ sê gâe̤ng Hók-gióng ô-găng-guó gì cṳ̆-lâiu.

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 8 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 8 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

H

M