跳至內容

2004 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
2004 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
2000 nièng ←
2004 nièng 3 nguŏk 20 hô̤ → 2008 nièng

ció-cháh sōng-mìng 16,507,179
dàu-piéu-lŭk 80.3%
 
Tì-miàng-ciā Dìng Cūi-biēng dŏng-sōng Lièng Ciéng
Céng-dōng Mìng-ciō Céng-buô-dōng Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng
Hó-chiū Lṳ̄ Siû-lièng
Mìng-ciō Céng-buô-dōng
Sóng Chṳ̄-ṳ̀
Chĭng-mìng-dōng
Mìng-sōng dáik-piéu 6,471,970 6,442,452
Dáik-piéu-lŭk 50.11% 49.89%

  Dìng Cūi-biēng liāng-siĕng
  Lièng Ciéng liāng-siĕng

cūng-tūng

Dìng Cūi-biēng
Mìng-ciō Céng-buô-dōng

Dŏng-sōng cūng-tūng

Dìng Cūi-biēng
Mìng-ciō Céng-buô-dōng

2004 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄ diŏh 2004 nièng 3 nguŏk 20 hô̤ gṳ̄-hèng, có̤i hâiu Mìng-ciō Céng-buô-dōng hâiu-sōng-ìng Dìng Cūi-biēng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng.