2016 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
2016 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
2012 nièng ←
2016 nièng 1 nguŏk 16 hô̤ → 2020 nièng

ció-cháh sōng-mìng 18,782,991
dàu-piéu-lŭk 66.3%
 
Tì-miàng-ciā Chái Ĭng-ùng dŏng-sōng Ciŏ Lĭk-lùng Sóng Chṳ̄-ṳ̀
Céng-dōng Mìng-ciō Céng-buô-dōng Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng Chĭng-mìng-dōng
Hó-chiū Dìng Gióng-ìng
mò̤ dōng-cĭk
Uòng Ṳ̀-hièng
mò̤ dōng-cĭk
Sṳ̀ Hĭng-ìng
Mìng-guók-dōng
Mìng-sōng dáik-piéu 6,894,744 3,813,365 1,576,861
Dáik-piéu-lŭk 56.1234% 31.0409% 12.8357%

  Chái Ĭng-ùng liāng-siĕng
  Ciŏ Lĭk-lùng liāng-siĕng

cūng-tūng

Mā Ĭng-giū
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng

Dŏng-sōng cūng-tūng

Chái Ĭng-ùng
Mìng-ciō Céng-buô-dōng

2016 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄ diŏh 2016 nièng 1 nguŏk 16 hô̤ gṳ̄-hèng, có̤i hâiu Mìng-ciō Céng-buô-dōng hâiu-sōng-ìng Chái Ĭng-ùng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng.