2008 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
2008 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
2004 nièng ←
2008 nièng 3 nguŏk 22 hô̤ → 2012 nièng

ció-cháh sōng-mìng 17,321,622
dàu-piéu-lŭk 76.3%
  Ma-Candidate-Cropped.png 2008-Hsieh-cropped.png
Tì-miàng-ciā Mā Ĭng-giū dŏng-sōng Siâ Diòng-dìng
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng Mìng-ciō Céng-buô-dōng
Hó-chiū Siĕu Uâng-diòng Sŭ Dĭng-chiŏng
Mìng-sōng dáik-piéu 7,659,014 5,444,949
Dáik-piéu-lŭk 58.45% 41.55%

2008ROCPresident.svg

  Mā Ĭng-giū liāng-siĕng
  Siâ Diòng-dìng liāng-siĕng

cūng-tūng

Dìng Cūi-biēng
Mìng-ciō Céng-buô-dōng

Dŏng-sōng cūng-tūng

Mā Ĭng-giū
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng

2008 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄ diŏh 2008 nièng 3 nguŏk 22 hô̤ gṳ̄-hèng, có̤i hâiu Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng hâiu-sōng-ìng Mā Ĭng-giū dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng.