跳至內容

2000 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
2000 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
1996 nièng ←
2000 nièng 3 nguŏk 18 hô̤ → 2004 nièng

ció-cháh sōng-mìng 15,462,625
dàu-piéu-lŭk 82.7%
 
Tì-miàng-ciā Dìng Cūi-biēng dŏng-sōng Sóng Chṳ̄-ṳ̀ Lièng Ciéng
Céng-dōng Mìng-ciō Céng-buô-dōng Mò̤ dōng-cĭk Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng
Hó-chiū Lṳ̄ Siû-lièng Diŏng Ciĕu-hṳ̀ng Siĕu Uâng-diòng
Mìng-sōng dáik-piéu 4,977,737 4,664,932 2,925,513
Dáik-piéu-lŭk 39.3% 36.8 % 23.1 %

 
Tì-miàng-ciā Hṳ̄ Séng-liòng Lī Ngò̤
Céng-dōng Mò̤ dōng-cĭk Sĭng-dōng
Hó-chiū Ciŏ Hié-liòng Hùng Hó-siòng
Mìng-sōng dáik-piéu 79,429 16,782
Dáik-piéu-lŭk 0.63 % 0.13%

  Dìng Cūi-biēng liāng-siĕng
  Sóng Chṳ̄-ṳ̀ liāng-siĕng

cūng-tūng

Lī Dĕng-hŭi
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng

Dŏng-sōng cūng-tūng

Dìng Cūi-biēng
Mìng-ciō Céng-buô-dōng

2000 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄ diŏh 2000 nièng 3 nguŏk 18 hô̤ gṳ̄-hèng, có̤i hâiu Mìng-ciō Céng-buô-dōng hâiu-sōng-ìng Dìng Cūi-biēng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng.