跳至內容

2024 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
2024 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
2020 nièng ←
2024 nièng 1 nguŏk 13 hô̤ → 2028 nièng

ció-cháh sōng-mìng 19,548,531
dàu-piéu-lŭk 71.86% (Decrease3.04pp)
 
Tì-miàng-ciā Lâi Chĭng-dáik dŏng-sōng Hèu Iū-ngì Kŏ̤ Ùng-diĕk
Céng-dōng Mìng-ciō Céng-buô-dōng Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng Dài-uăng Mìng-cé̤ṳng-dōng
Hó-chiū Siĕu Mī-kìng Diêu Siéu-kŏng Ngù Hṳ̆ng-ìng
Mìng-sōng dáik-piéu 5,586,019 4,671,021 3,690,466
Dáik-piéu-lŭk 40.05% 33.49% 26.46%

  Lâi Chĭng-dáik liāng-siĕng
  Hèu Iū-ngì liāng-siĕng

cūng-tūng

Chái Ĭng-ùng
Mìng-ciō Céng-buô-dōng

Dŏng-sōng cūng-tūng

Lâi Chĭng-dáik
Mìng-ciō Céng-buô-dōng

2024 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄ diŏh 2024 nièng 1 nguŏk 13 hô̤ gṳ̄-hèng, có̤i hâiu Mìng-ciō Céng-buô-dōng hâiu-sōng-ìng Lâi Chĭng-dáik dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng.