跳至內容

2020 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
2020 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
2016 nièng ←
2020 nièng 1 nguŏk 11 hô̤ → 2024 nièng

ció-cháh sōng-mìng 19,311,105
dàu-piéu-lŭk 74.9%
 
Tì-miàng-ciā Chái Ĭng-ùng dŏng-sōng Hàng Guók-ṳ̀ Sóng Chṳ̄-ṳ̀
Céng-dōng Mìng-ciō Céng-buô-dōng Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng Chĭng-mìng-dōng
Hó-chiū Lâi Chĭng-dáik Diŏng Siêng-céng
mò̤ dōng-cĭk
Ṳ̀ Siŏng
mò̤ dōng-cĭk
Mìng-sōng dáik-piéu 8,170,231 5,522,119 608,590
Dáik-piéu-lŭk 57.1% 38.6% 4.3%

  Chái Ĭng-ùng liāng-siĕng
  Hàng Guók-ṳ̀ liāng-siĕng

cūng-tūng

Chái Ĭng-ùng
Mìng-ciō Céng-buô-dōng

Dŏng-sōng cūng-tūng

Chái Ĭng-ùng
Mìng-ciō Céng-buô-dōng

2020 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng sōng-gṳ̄ diŏh 2020 nièng 1 nguŏk 11 hô̤ gṳ̄-hèng, có̤i hâiu Mìng-ciō Céng-buô-dōng hâiu-sōng-ìng Chái Ĭng-ùng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng.