跳至內容

Kiribati

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kiribati Gê̤ṳng-huò-guók
Republic of Kiribati
Ribaberiki Kiribati
Kiribati gì
guók-gì
Kiribati guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Te Mauri, te Raoi ao te Tabomoa
"gióng-kŏng, huò-bìng gâe̤ng huàng-ìng"
Guók-gŏ̤: Kunan Kiribati
"Kiribati gì gŏ̤"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Nàng Tarawa
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄, Gilbert-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Taneti Maamau
• hó-cūng-tūng
Teuea Toatu
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
811 km2 (313 sq mi) (dâ̤ 172 miàng)
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
119,940 (dâ̤ 192 miàng)
• Mĭk-dô̤
151.9/km2 (393.4/sq mi) (dâ̤ 55 miàng)
GDP (PPP) 2019 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$255 báh-uâng
• Bìng-gĭng
$2,135
GDP (mìng-ngiê) 2019 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$187 báh-uâng
• Bìng-gĭng
$1,599
HDI (2019 nièng) Increase 0.630
dṳ̆ng · dâ̤ 134 miàng
Huó-bê Ó̤-ciŭ dollar (AUD)
Sì-kṳ̆ UTC+12, +13, +14
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +686
ISO 3166 dâi-hô̤ KI
Uōng-mĭk sáuk-siā .ki

KiribatiDâi-iòng-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.