Wallis gâe̤ng Futuna

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Territoire des îles Wallis-et-Futuna
Telituale o Uvea mo Futuna
Telituale o Uvea mo Futuna
Wallis gâe̤ng Futuna Cūng-ciŭ
Wallis gâe̤ng Futuna Cūng-ciŭ gì
Wallis gâe̤ng Futuna Cūng-ciŭ hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Wallis gâe̤ng Futuna Cūng-ciŭ ê só͘-chāi.

Wallis gâe̤ng FutunaHuák-guók găk Dâi-iòng-ciŭ gì siŏh ciáh sṳ̆k-dê.