跳至內容

Palau

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Palau Gê̤ṳng-huò-guók
Republic of Palau
Beluu er a Belau
Palau gì
guók-gì
Guók-gŏ̤: Belau rekid
"Nē̤ng-gă gì Palau"
Dê-ôi Mī-guóklièng-hiê-băng
Siū-dŭ Ngerulmud
Có̤i duâi siàng-chê Koror
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng guók-gă: Palau-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄;
dê-huŏng: Nĭk-buōng-ngṳ̄, Sonsorol-ngṳ̄, Tobi-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Surangel Whipps Jr.
• hó-cūng-tūng
Uduch Sengebau Senior
• Chăng-ngiê-iêng ngiê-diōng
Hokkons Baules
• Cé̤ṳng-ngiê-iêng ngiê-diōng
Sabino Anastacio
• Có̤i-gŏ̤ huák-iêng iêng-diōng
Oldiais Ngiraikelau
• Tàu-nè̤ng Ūi-uòng-huôi ciō-sĭk
kĕ̤ng-ôi
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-huôi
Chăng-ngiê-iêng
Cé̤ṳng-ngiê-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
459 km2 (177 sq mi) (dâ̤ 179 miàng)
Ìng-kēu
• 2018 nièng gū-gié
17,907 (dâ̤ 224 miàng)
• 2013 nièng puō-că
20,918
• Mĭk-dô̤
46.7/km2 (121.0/sq mi)
GDP (PPP) 2018 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$300 báh-uâng
• Bìng-gĭng
$16,296 (dâ̤ 81 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2018 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$322 báh-uâng
• Bìng-gĭng
$17,438
HDI (2019 nièng) Increase 0.826
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 50 miàng
Huó-bê Mī-gĭng (USD)
Sì-kṳ̆ UTC+9 (PWT)
Sì-găng gáik-sék DD-MM-YYYY
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng 120 V–60 Hz
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +680
ISO 3166 dâi-hô̤ PW
Uōng-mĭk sáuk-siā .pw

PalauDâi-iòng-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.