Vanuatu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Vanuatu Gê̤ṳng-huò-guók
Ripablik blong Vanuatu
Republic of Vanuatu
République de Vanuatu
Vanuatu gì
guók-gì
Vanuatu guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Long God yumi stanap
Nous nous tenons devant Dieu
"Nē̤ng-gă gâe̤ng Siông-dá̤ dùng-câi"
Guók-gŏ̤: Yumi, Yumi, Yumi
"Nē̤ng-gă, nē̤ng-gă, nē̤ng-gă"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Port Vila
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Bislama-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄, Huák-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Tallis Obed Moses
• cūng-lī
Bob Loughman
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
12,189 km2 (4,706 sq mi) (dâ̤ 157 miàng)
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
307,815 (dâ̤ 181 miàng)
• 2016 nièng puō-că
272,459
• Mĭk-dô̤
19.7/km2 (51.0/sq mi) (dâ̤ 188 miàng)
GDP (PPP) 2018 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$820 pah-bān (dâ̤ 178 miàng)
• Bìng-gĭng
$2,850 (dâ̤ 155 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2018 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$957 báh-uâng (dâ̤ 175 miàng)
• Bìng-gĭng
$3,327 (dâ̤ 124 miàng)
Gini (2010 nièng) 37.6
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.609
dṳ̆ng · dâ̤ 140 miàng
Huó-bê Vanuatu vatu (VUV)
Sì-kṳ̆ UTC+11 (VUT)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +678
ISO 3166 dâi-hô̤ VU
Uōng-mĭk sáuk-siā .vu

VanuatuDâi-iòng-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.