Huák-guók liāng Polynesia

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Huák-guók liāng Polynesia

Huák-guók liāng Polynesia (法國領--, Huák-ngṳ̄: Polynésie française) sê Huák-guók găk Dâi-iòng-ciŭ gì siŏh ciáh sṳ̆k-dê. Siū-hū sê Papeete.