跳至內容

Niū-să̤-làng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Niū-să̤-làng
New Zealand
Aotearoa
Niū-să̤-làng gì
guók-gì
Niū-să̤-làng guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: God Defend New Zealand
Aotearoa
"Siông-dá̤ siū-hô Niū-să̤-làng"
Uòng-gă sê̤ṳng-gŏ̤: God Save the King
"Siông-dá̤ bō̤-êu guók-uòng"
Dê-ôi Niū-să̤-làng Uòng-guókgáiu-siàng-guók
Siū-dŭ Wellington
Có̤i duâi siàng-chê Auckland
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄, Māori-ngṳ̄, Niū-să̤-làng Chiū-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng
• guók-uòng
Charles 3-sié
• cūng-dók
Cindy Kiro
• cūng-lī
Jacinda Ardern
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
268,021 km2 (103,483 sq mi) (dâ̤ 75 miàng)
• cūi-mĭk (%)
1.6
Ìng-kēu
• 2021 nièng gū-gié
Neutral increase5,135,050 (dâ̤ 121 miàng)
• 2018 nièng puō-că
4,699,755
• Mĭk-dô̤
19.1/km2 (49.5/sq mi) (dâ̤ 167 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase $226.566 sĕk-é (dâ̤ 64 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase $44,226 (dâ̤ 42 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase $243.332 sĕk-é (dâ̤ 50 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase $47,499 (dâ̤ 22 miàng)
Gini (2019 nièng) Negative increase 33.9
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.931
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 14 miàng
Huó-bê Niū-să̤-làng dollar ($) (NZD)
Sì-kṳ̆ UTC+12 (NZST)
• Hâ-lêng-sì (DST)
UTC+13 (NZDT)
Sì-găng gáik-sék dd/mm/yyyy
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +64
ISO 3166 dâi-hô̤ NZ
Uōng-mĭk sáuk-siā .nz

Niū-să̤-làng (紐西蘭, Ĭng-ngṳ̄: New Zealand), iâ huăng-ĭk có̤ Sĭng-să̤-làng (新西蘭), sê Tái-bìng-iòng să̤-nàng-buô gì siŏh bĭk dō̤-guók, iù lâng bĭk duâi dō̤ (Báe̤k-dō̤ gâe̤ng Nàng-dō̤) gâe̤ng siŏh piĕ dō̤-giāng cū-siàng. Niū-să̤-làng gì nguòng-cê̤ṳ-mìng Māori-nè̤ng miàng Niū-să̤-làng có̤ "'Aotearoa", é-sé̤ṳ sê dòng-băh-hùng cĭ hiŏng. Niū-să̤-làng duâi-buô-hông băh-nè̤ng sê gūi dâi cĭ-sèng téng Ĕu-ciŭ chiĕng lì gì; Māori-nè̤ng sê dék duâi gì buōng-tū mìng-cŭk; găk siàng-chê diē-sié, Ā-ciŭ hâiu-iô iâ hēng sâ̤.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]