Norfolk Dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Territory of Norfolk Island
Teratri a' Norf'k Ailen
Norfolk Dō̤ Cūng-ciŭ
Norfolk Dō̤ Cūng-ciŭ gì
Norfolk Dō̤ Cūng-ciŭ hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Norfolk Dō̤ Cūng-ciŭ ê só͘-chāi.

Norfolk Dō̤Ó̤-ciŭ gì siŏh ciáh dō̤.