Solomon Gùng-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Solomon Gùng-dō̤
Solomon Islands
Solomon Gùng-dō̤ gì
guók-gì
Solomon Gùng-dō̤ guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: To Lead is to Serve
"Liāng-dô̤ cêu sê hók-ô"
Guók-gŏ̤: God Save Our Solomon Islands
"Siông-dá̤ bō̤-êu nē̤ng-gă Solomon Gùng-dō̤"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Honiara
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng
• guók-uòng
Charles 3-sié
• cūng-dók
David Vunagi
• cūng-lī
Manasseh Sogavare
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-mìng Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
28,400 km2 (11,000 sq mi) (dâ̤ 139 miàng)
• cūi-mĭk (%)
3.2
Ìng-kēu
• 2018 nièng gū-gié
652,857 (dâ̤ 167 miàng)
• Mĭk-dô̤
18.1/km2 (46.9/sq mi) (dâ̤ 200 miàng)
GDP (PPP) 2019 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$1.479 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$2,307
GDP (mìng-ngiê) 2019 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$1.511 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$2,357
Gini (2013 nièng) Steady 37.1
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.567
dṳ̆ng · dâ̤ 151 miàng
Huó-bê Solomon Gùng-dō̤ dollar (SBD)
Sì-kṳ̆ UTC+11
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +677
ISO 3166 dâi-hô̤ SB
Uōng-mĭk sáuk-siā .sb

Solomon Gùng-dō̤Dâi-iòng-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.