跳至內容

Cook Gùng-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cook Gùng-dō̤
Cook Islands
Kūki 'Āirani
Cook Gùng-dō̤ gì
guók-gì
Cook Gùng-dō̤ guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: Te Atua Mou E
"Siông-dá̤ sê cĭng-lī"
Dê-ôi Niū-să̤-làng Uòng-guókgáiu-siàng-guók
Niū-să̤-lànglièng-hiê-băng
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Avarua
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄, Cook Gùng-dō̤ Māori-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng
• guók-uòng
Charles 3-sié
• Guók-gă dâi-biēu
Tom Marsters
• cūng-lī
Mark Brown
• Tàu-nè̤ng-iêng iêng-diōng
Tou Travel Ariki
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
236.7 km2 (91.4 sq mi)
Ìng-kēu
• 2016 nièng puō-că
17,459 (dâ̤ 223 miàng)
• Mĭk-dô̤
42/km2 (108.8/sq mi) (dâ̤ 138 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$384,000,000
• Bìng-gĭng
$21,994
Huó-bê Niū-să̤-làng dollar (NZD)
Cook Gùng-dō̤ dollar
Sì-kṳ̆ UTC-10 (CKT)
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +682
ISO 3166 dâi-hô̤ CK
Uōng-mĭk sáuk-siā .ck

Cook Gùng-dō̤Niū-să̤-làng gì siŏh ciáh lièng-hiê-băng.