Lṳ̄-bī-ā

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Libya dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Libya

Lṳ̄-bī-ā (Ā-lá-báik-ngṳ̄: ليبيا‎‎ Lībiyā) sê Hĭ-ciŭ báe̤k-buô gì siŏh ciáh guók-gă, guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng sê Ā-lá-báik-ngṳ̄, dâi buô-hông nè̤ng (97%) séng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu.