Albania

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Albania Gê̤ṳng-huò-guók
Republika e Shqipërisë
Albania gì
guók-gì
Albania guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Ti Shqipëri, më jep nder, më jep emrin Shqipëtar
"Nṳ̄ Albania, ké̤ṳk ngāi ìng-ê̤ṳ, ké̤ṳk nguāi miàng Albania nè̤ng"
Guók-gŏ̤: Himni i Flamurit
"Guók-gì gì cáng-mī-sĭ"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Tirana
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Albania-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Ilir Meta
• cūng-lī
Edi Rama
• Ngiê-huôi ciō-sĭk
Lindita Nikolla
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
28,748 km2 (11,100 sq mi) (dâ̤ 140 miàng)
• cūi-mĭk (%)
4.7
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
Increase2,845,955
• 2011 nièng puō-că
2,821,977
• Mĭk-dô̤
98/km2 (253.8/sq mi) (dâ̤ 63 miàng)
GDP (PPP) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$42.594 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$14,866
GDP (mìng-ngiê) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$16.753 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$5,847
Gini (2019 nièng) Positive decrease 34.3
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.795
gŏ̤ · dâ̤ 69 miàng
Huó-bê Albania lek (ALL)
Sì-kṳ̆ UTC+1 (CET)
• Hâ-lêng-sì (DST)
UTC+2 (CEST)
Sì-găng gáik-sék dd.mm.yyyy
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +355
ISO 3166 dâi-hô̤ AL
Uōng-mĭk sáuk-siā .al

AlbaniaNàng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă.