Báe̤k Mā-gì-dóng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Báe̤k Mā-gì-dóng Gê̤ṳng-huò-guók
Република Македонија
Flag of Macedonia.svg Coat of arms of North Macedonia.svg
hŭi-ciŏng
gáik-ngiòng: Слобода или смрт
guók-gŏ̤:
Денес над Македонија
Denes nad Makedonija

Today over Macedonia
文件:Anthem of the Republic of Macedonia (Instrumental).ogg
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Báe̤k Mā-gì-dóng gì sū-câi.
Báe̤k Mā-gì-dóng gì sū-câi.
Siū-dŭ Skopje
Có̤i duâi siàng-chê capital
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 25,713 km2 sié-gái dâ̤ 148th miàng
sì-kṳ̆ UTC+1
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Macedonian[1][2]
Tŭng-ê̤ṳng ngṳ̄-ngiòng 模板:Hlist
ìng-kēu
  • ìng-kēu: 2,069,162 nè̤ng [[2014[3] nièng]] gŭ-gié, sié-gái dâ̤ 146th miàng
  • cūng ìng-kēu: 2,022,547[4] nè̤ng 2002 nièng puō-că
  • ìng-kēu mĭk-dô: 80.1 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 122nd miàng
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô Parliamentary republic
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Macedonian denar
GDP (mìng-ngiê siông gì) $10.424 billion[5] (2016 nièng)
GDP (PPP) $30.377 billion[5] (2016 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $5,021[5](2016 nièng)
ìng-gĭng GDP (PPP) $14,631[5] (2016 nièng)
HDI 0.747(2014 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +389

Báe̤k Mā-gì-dóng (北馬其頓), nguòng miàng Mā-gì-dóng (馬其頓), sê Nàng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă, 1991 nièng iù cièng Nàng Slav dŭk-lĭk chók lì.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. "The Macedonian language, written using its Cyrillic alphabet, is the official language in the Republic of Macedonia" - Article 7 of the Constitution of the Republic of Macedonia
  2. Languages Law passed in Parliament. macedoniaonline.eu. 26 July 2008 [27 July 2008]. "Using the Badenter principles, the Parliament had passed the use of languages law that will touch all ethnicities in Macedonia. The law doesn't allow for use of Albanian or any other minority language as a second official language on Macedonia's territory." 
  3. Macedonia: Statistical Regions, Major Cities & Towns – Population Statistics in Maps and Charts. citypopulation.de. 
  4. Īng-ê̤ṳng chó̤-nguô: Ù-hâu gì <ref> biĕu-chiĕng; gó muôi dêng-ngiê miàng-cê sê stat.gov.mk gì chăng-kō̤ ùng-hióng nó̤i-ṳ̀ng ùng-cê.
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 FYR Macedonia. International Monetary Fund. [14 August 2016].