Artsakh Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Artsakh Gê̤ṳng-huò-guók
Արցախի Հանրապետություն
Artsakh gì
guók-gì
Artsakh guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: Ազատ ու Անկախ Արցախ
"Cê̤ṳ-iù dŭk-lĭk gì Artsakh"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Stepanakert
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Armenia-ngṳ̄, Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Arayik Harutyunyan
• Guók-mìng Ngiê-huôi ngiê-diōng
Arthur Tovmasyan
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-mìng Ngiê-huôi
Ìng-kēu
• 2021 nièng gū-gié
120,000
• 2015 nièng puō-că
150,932 (dâ̤ 191 miàng)
GDP (PPP) 2019 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$713 báh-uâng
• Bìng-gĭng
$4,803
Huó-bê Artsakh dram
Armenia dram (AMD)
Sì-kṳ̆ UTC+4 (AMT)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +374 47

Artsakh Gê̤ṳng-huò-guókĔu-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.