Mī-lé-dâi

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Mī-lé-dâi

Mī-lé-dâi (Mī-lé-dâi-ngṳ̄: Malta) sê Nàng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă, găk Dê-dṳ̆ng-hāi dâi-dŏng gì siŏh ciáh dō̤ gà̤-dēng.