Mī-lé-dâi Kiè-sê̤ṳ-tuàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Ià-lô-sák-lēng, Lò̤-dī gâe̤ng Mī-lé-dâi Séng Iók-hâng Gŭng-sê̤ṳ Ĭ-iêng Kiè-sê̤ṳ-tuàng
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta
Supremus Militaris Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodiensis et Melitensis
Flag of the Order of St. John (various).svg Coat of arms of the Sovereign Military Order of Malta (variant).svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Mī-lé-dâi Kiè-sê̤ṳ-tuàng gì sū-câi.
Mī-lé-dâi Kiè-sê̤ṳ-tuàng gì sū-câi.
Siū-dŭ Palazzo Malta

Mī-lé-dâi Kiè-sê̤ṳ-tuàng (米利大騎士團), ciòng-miàng Ià-lô-sák-lēng, Lò̤-dī gâe̤ng Mī-lé-dâi Séng Iók-hâng Gŭng-sê̤ṳ Ĭ-iêng Kiè-sê̤ṳ-tuàng (É-dâi-lé-ngṳ̄: Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta), sê Ĕu-ciŭ gì siŏh ciáh ciō-guòng sĭk-tā̤, bók-guó ng-sê siŏh ciáh guók-gă. Ĭ gô-dā̤ sê găk 1099 nièng sìng-lĭk gì Ĭ-iêng Kiè-sê̤ṳ-tuàng, gĭng-dáng bâing-gŭng dê-cī găk Lò̤-māMī-lé-dâi Gṳ̆ng.