Báe̤k Gṳ̆-bī-lô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Báe̤k Gṳ̆-bī-lô gì
guók-gì
Báe̤k Gṳ̆-bī-lô guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: İstiklal Marşı
"Dŭk-lĭk céng-hèng-kuóh"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Báe̤k Nicosia
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Tū-ī-gì-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, buáng-cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Ersin Tatar
• cūng-lī
Faiz Sucuoğlu
• Gê̤ṳng-huò-guók Ngiê-huôi ngiê-diōng
Önder Sennaroğlu
Lĭk-huák gĭ-gáiu Gê̤ṳng-huò-guók Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
3,355 km2 (1,295 sq mi)
• cūi-mĭk (%)
2.7
Ìng-kēu
• 2017 nièng gū-gié
326,000
• 2011 nièng puō-că
286,257
• Mĭk-dô̤
93/km2 (240.9/sq mi) (dâ̤ 117 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2018 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$4.234 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$14,942
Huó-bê Tū-ī-gì lira (₺) (TRY)
Sì-kṳ̆ UTC+2 (EET)
• Hâ-lêng-sì (DST)
UTC+3 (EEST)
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +90 392

Báe̤k Gṳ̆-bī-lô (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Kuzey Kıbrıs) sê 1974 nièng găk Tū-ī-gì ciĕ-tì â iù Gṳ̆-bī-lô hŭng-liĕk chók gì siŏh ciáh guók-gă, mŭk-cièng ciòng sié-gái nâ Tū-ī-gì siŏh ciáh ciō-guòng guók-gă sìng-nêng ĭ. Báe̤k Gṳ̆-bī-lô gì gṳ̆-mìng dâi dŏ̤-só sê Tū-ī-gì nè̤ng, guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Tū-ī-gì-ngṳ̄, ciō-iéu séng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu.