Báe̤k Gṳ̆-bī-lô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg Coat of arms of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Báe̤k Gṳ̆-bī-lô gì sū-câi.
Báe̤k Gṳ̆-bī-lô gì sū-câi.
Siū-dŭ Báe̤k Nicosia

Báe̤k Gṳ̆-bī-lô (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Kuzey Kıbrıs) sê 1974 nièng găk Tū-ī-gì ciĕ-tì â iù Gṳ̆-bī-lô hŭng-liĕk chók gì siŏh ciáh guók-gă, mŭk-cièng cuòng sié-gái nâ Tū-ī-gì siŏh ciáh ciō-guòng guók-gă sìng-nêng ĭ. Báe̤k Gṳ̆-bī-lô gì gṳ̆-mìng dâi dŏ̤-só sê Tū-ī-gì nè̤ng, guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Tū-ī-gì-ngṳ̄, ciō-iéu séng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu.