跳至內容

Hók-ciŭ dê-tiék 6 hô̤ siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ dê-tiék 6 hô̤ siáng
福州地铁6号线
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ sāi
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Păng-dŏng
Uâng-sê̤ṳ
Chiă-câng 16
Hók-ô
Hók-ô lôi-hìng Dê-tiék
Hiê-tūng Hók-ciŭ dê-tiék
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2022 nièng 8 nguŏk 28 hô̤​ (21 ā-nguŏk-nĭk ī-sèng)​ (2022-08-28)
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 31.346 km (19.5 mi)
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ tiék-lô, Gŏ̤-gá tiék-lô
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Sók-dô 100 km/h

Hók-ciŭ dê-tiék 6 hô̤ siáng (福州地鐵6號線), bô hô̤ lā̤ Hók-ciŭ-chê gūi-dô gău-tŭng 6 hô̤ siáng (福州市軌道交通6號線), biĕu-sék ngàng-sáik sê „hāi-sĭ làng“ (海絲藍), sê Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê gì siŏh-dèu lā̤ kī gì dê-tiék siáng-lô. 2016 nièng kăi-sṳ̄ kī, 2022 nièng 8 nguŏk 28 hô̤ tŭng-chiă.

Chiă-câng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Câng-dài lôi-hìng Buàng Gé̤ṳ-liê
(km)
Găk
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Păng-dŏng 潘墩 Dài-dŏng (Dê-hâ) 0.00 0.00 Chŏng-săng Dâ̤ 1 gĭ
Lièng-puō 林浦  4  0.68 0.68
Ciŏng-làng 樟岚 2.39 3.07
Liòng-chió 梁厝  1  2.52 5.59
Â-iòng 下洋  1  0.63 6.22
Iàng-sèng 营前 Dài-dŏng (Gŏ̤-gá) 6.43 12.65 Diòng-lŏ̤h
Hòng-siàng 航城 Dài-dŏng (Dê-hâ) 2.17 14.82
Dâng-huò 郑和 1.34 16.16
Sĕk-iòng 十洋 0.84 17.00
Ngù-hòng 吴航 1.42 18.42
Uŏ-siông 鹤上 1.27 19.69
Săi-găng 沙京 1.17 20.86
Lèng-huă 莲花 2.28 23.14
Â-ngù 下吴 1.33 24.47
Ù-ciāng 壶井 0.92 25.39
Uâng-sê̤ṳ 万寿 1.37 26.76
Uâng-săi / Bĭng-hāi Săng-dṳ̆ng 万沙·滨海三中 0.92 27.68 Dâ̤ 2 gĭ
Bĭng-hāi Dṳ̆ng-iŏng Siŏng-ô-kṳ̆ 滨海中央商务区  F1  1.47 29.15
Săi-muōi 沙尾 0.68 29.83
Ùng-ū-să / Guók-cié Hŏk-hâu 文武砂·国际学校 0.78 30.61
Sĕk-báik-kūng-căk 十八孔闸 1.76 32.37

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]