Chiông-hŭng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chiông-hŭng câng

Chiông-hŭng câng (象峰站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh chiă-câng, iâ sê ĭ gì báe̤k-dâung cṳ̆ng-diēng-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Céng-ăng-kṳ̆ (晉安區) Sĭng-dáing-déng (新店鎮) Séu-hŭng-lô (秀峰路) gâe̤ng Muāng-iòng-lô (滿洋路) gì diô-kāu biĕng-dău. Chiông-hŭng câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.