Liòng-chió câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Liòng-chió

梁厝
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 25°59′54.0244″N 119°24′19.9044″E / 25.998340111°N 119.405529000°E / 25.998340111; 119.405529000Cô̤-biĕu: 25°59′54.0244″N 119°24′19.9044″E / 25.998340111°N 119.405529000°E / 25.998340111; 119.405529000
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co.,Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
 6 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 4
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng  1 hô̤ siáng: 2020 nièng 12 nguŏk 27 hô̤​ (3 nièng ī-sèng)​ (2020-12-27)
 6 hô̤ siáng: 2022 nièng 8 nguŏk 28 hô̤​ (20 ā-nguŏk-nĭk ī-sèng)​ (2022-08-28)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Ăng-bìng 1 hô̤ siáng Â-iòng
Ciŏng-làng 6 hô̤ siáng Â-iòng

Liòng-chió câng (梁厝站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gâe̤ng 6 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh â̤ sāi buàng-chiă chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Liòng-chió chŏng (梁厝村) hó-gâe̤ng gì â-dā̤. Liòng-chió câng gì 1 hô̤ siáng chiă-câng găk 2020 nièng 12 nguŏk 27 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi, 6 hô̤ siáng chiă-câng găk 2022 nièng 8 nguŏk 28 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.