Liòng-chió câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Liòng-chió câng (梁厝站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ī-hâiu iâ sê 6 hô̤ siáng gì dài-dŏng-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Liòng-chió chŏng (梁厝村) hó-gâe̤ng gì â-dā̤. Liòng-chió câng găk 2020 nièng 12 nguŏk 27 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.