Huôi-diēng Dṳ̆ng-sĭng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Huôi-diēng Dṳ̆ng-sĭng

会展中心
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 26°1′57.2646″N 119°21′16.4776″E / 26.032573500°N 119.354577111°E / 26.032573500; 119.354577111Cô̤-biĕu: 26°1′57.2646″N 119°21′16.4776″E / 26.032573500°N 119.354577111°E / 26.032573500; 119.354577111
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  4 hô̤ siáng
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤​ (2 ā-nguŏk-nĭk ī-sèng)​ (2023-08-27)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Huă-hāi Gŭng-huòng 4 hô̤ siáng Lièng-puō

Huôi-diēng Dṳ̆ng-sĭng câng (會展中心站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 4 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Nàng Gŏng-bĭng Să̤ Duâi-dô̤ (南江濱西大道) gâe̤ng Huôi-diēng Să̤-lô (會展西路) gău-chă diô-kāu gì â-dā̤. Huôi-diēng Dṳ̆ng-sĭng câng găk 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.