Chà-muòng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chà-muòng Câng

Chà-muòng Câng (柴門站, dê-tiék câng diē-sié siā gì sê „城門“) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Hók-hiĕk-lô (福峽路) gâe̤ng Nàng-săng-kuàng-lô (南三環路) diô-kāu nàng-biĕng gì â-dā̤. Chà-muòng câng găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.