跳至內容

Chà-muòng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chà-muòng

城门
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 25°59′57.0232″N 119°21′19.0166″E / 25.999173111°N 119.355282389°E / 25.999173111; 119.355282389Cô̤-biĕu: 25°59′57.0232″N 119°21′19.0166″E / 25.999173111°N 119.355282389°E / 25.999173111; 119.355282389
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
 4 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 2
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng  1 hô̤ siáng: 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤​ (8 nièng ī-sèng)​ (2016-05-18)
 4 hô̤ siáng: 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤​ (8 ā-nguŏk-nĭk ī-sèng)​ (2023-08-27)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Bà̤-hâ 1 hô̤ siáng Săng-gáe̤k-diàng
Lièng-puō 4 hô̤ siáng Lòi-ciŭ Ŭng-ciòng

Chà-muòng câng (柴門站, dê-tiék câng diē-sié siā gì sê „城門“) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gâe̤ng 4 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ Hók-hiĕk-lô (福峽路) gâe̤ng Nàng-săng-kuàng-lô (南三環路) diô-kāu nàng-biĕng gì â-dā̤. Gì-dṳ̆ng, 1 hô̤ siáng chiă-câng găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi, 4 hô̤ siáng chiă-câng găk 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.