跳至內容

Dĕ̤ng-gă̤-kāu câng

Cô̤-biĕu: 26°5′9″N 119°17′58″E / 26.08583°N 119.29944°E / 26.08583; 119.29944
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dĕ̤ng-gă̤-kāu

东街口
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Gū-làu-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 26°5′9″N 119°17′58″E / 26.08583°N 119.29944°E / 26.08583; 119.29944
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
 4 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 2
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng  1 hô̤ siáng: 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤​ (7 nièng ī-sèng)​ (2017-01-06)
 4 hô̤ siáng: 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤​ (10 ā-nguŏk-nĭk ī-sèng)​ (2023-08-27)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Bìng-săng 1 hô̤ siáng Nàng-muòng-dău
Să̤-muòng 4 hô̤ siáng Sēng-lĭk Ĭ-iêng

Dĕ̤ng-gă̤-kāu câng (東街口站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gâe̤ng 4 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh â̤ sāi buáng-chiă gì chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Gū-làu-kṳ̆ Báik-ék-chék-lô (八一七路), Iòng-giò-lô (楊橋路) gâ̤e̤ng Dĕ̤ng-gă̤ (東街) gì â-dā̤. Gì-dṳ̆ng, 1 hô̤ siáng chiă-câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi, 4 hô̤ siáng chiă-câng găk 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.