Dĕ̤ng-gă̤-kāu câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dĕ̤ng-gă̤-kāu câng

Dĕ̤ng-gă̤-kāu câng (東街口站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gâ̤e̤ng Hók-ciŭ dê-tiék 4 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh diōng-sìng (轉乘) chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Gū-làu-kṳ̆ (鼓樓區) Báik-ék-chék-lô (八一七路), Iòng-giò-lô (楊橋路) gâ̤e̤ng Dĕ̤ng-gă̤ (東街) gì â-dā̤. Dĕ̤ng-gă̤-kāu câng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.